ΦΑΚΕΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ (1)
ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΠΕΖ (1)
ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΙ (1)
ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΙ (1)
ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (1)
ΦΑΚΕΛΟΙ CD (1)
ΦΑΚΕΛΟΙ ΓΙΑ ΕΜΦΑΚΕΛΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΠΕΖ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ (1)
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ (1)
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΡΑΦΤ ΡΙΓΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ (1)
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
No.                    ΓΡ                    ΔΙΑΣΤΑΣΗ
380Α 80 7X11
460Α 60 9,5X12
470Α 70 9,5X12
760Α 60 12,5X12,5
770A 70 12,5X12,5
780Α 80 12,5X12,5
1880A 80 11X22,5